Blog

GDPR best practices
Praktijkverhalen
Sterker in je rol beleef je meer lol

Als functionaris gegevensbescherming bekleed je een ondankbare positie in je organisatie. Collega’s ervaren gegevensbescherming als lastig en belemmerend, terwijl bestuurders het beschouwen als een eenmalig ‘moetje’ en liever investeren in de groei van de onderneming. Aan jou de schone taak om het …


Blog
De Powerful Privacy Professional: is AVG-kennis voldoende?

Als Privacy Professional is het belangrijk om op de hoogte te zijn van alle rechten en plichten die voortvloeien uit de AVG. Maar een goede Privacy Professional heeft veel meer op orde dan alleen zijn kennis van de relevante wetgeving. In de praktijk is gebleken dat de huidige privacywetgeving …


Partnerships, Compliance tools
DataMask en Thirdwave PCS sluiten partnership

In de afgelopen week hebben DataMask, de gebruiksvriendelijke en veilige oplossing voor het efficiënt  anonimiseren van documenten  en PCC/Thirdwave PCS overeenstemming bereikt over een strategische samenwerking. Binnen deze samenwerking is Thirdwave onder meer gerechtigd om namens …


Jurisprudentie
Kan lichaamsmateriaal, afgestaan ten behoeve van medisch onderzoek postuum worden gebruikt voor een vaderschapstest?

Over deze vraag heeft de rechtbank Rotterdam op 12 december 2019 ( ECLI:NL:RBROT:2019:9757 ) zich gebogen in een kortgedingprocedure. In het geding was onder andere de vraag of het Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam (EUMCR) lichaamsmateriaal van een overleden persoon mocht afstaan ten …


Blog
Happy New Year: Privacy Control Center gaat met vertrouwen het nieuwe jaar in!

Het PCC-team ziet 2019 als een jaar waarin veel organisaties grote stappen hebben gezet richting een AVG-compliant privacybeleid. En met behulp van PCC zijn ze bewuster geworden van wat er speelt binnen de organisatie en hoe het privacyvraagstuk past binnen de lange termijn doelstellingen. Naast …


Blog
Gluren bij de nieuwe buren: in hoeverre kan een gemeente de privacy van haar inwoners aantasten?

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de verantwoording over persoonsgegevensbescherming binnen gemeenten een belangrijk onderwerp geworden. Maar buiten de bescherming van persoonsgegevens moet een gemeente ook rekening houden met andere privacybelangen van haar …


Blog
The Dutch public administration transparency act: how disclosure-request may affect the right to privacy of civil servants

Article 3 of the Dutch Public administration transparency act (WOB), states that one can request information regarding public administrative matters, including, but not limited to documents regarding public policy development. Seeing the fact that these documents often contain personal data of …


Jurisprudentie
Nieuwe cardreaders afvalcontainers niet meer in strijd met de AVG

De voorzieningenrechter in Arnhem heeft uitspraak gedaan in een zaak tegen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In 2017 had de AP last onder dwangsom opgelegd aan de gemeente Arnhem wegens overtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op grond van een ontbrekende passende grondslag en …


Dossier Gemeenten
Baseline Informatiebeveiliging Overheid

Het jaar 2019 is een overgangsjaar waarin gemeenten zich kunnen voorbereiden op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De baseline is een set aan maatregelen die een basisniveau van informatiebeveiliging moeten realiseren. De Informatiebeveiligingsdienst voor Gemeenten (IBD) heeft de BIO …


Blog
Voorlichtingscampagne van de Autoriteit Persoonsgegevens: ‘Wat betekent de privacywet voor jou(w bedrijf)?’

Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben organisaties meer verplichtingen gekregen bij het verwerken van persoonsgegevens, vooral ten aanzien van de verantwoording: toon aan dat de organisatie voldoet aan de vereisten van de privacywet. Toch is er nog veel onduidelijkheid over …


More information

If you want more information about any of the topics in the blog or about the GDPR in general, please contact one of our privacy professionals.

Try Privacy Control Center for free

Start your trial subscription and discover the possibilities.