Blog

GDPR best practices
Blog
Happy New Year: Privacy Control Center gaat met vertrouwen het nieuwe jaar in!

Het PCC-team ziet 2019 als een jaar waarin veel organisaties grote stappen hebben gezet richting een AVG-compliant privacybeleid. En met behulp van PCC zijn ze bewuster geworden van wat er speelt binnen de organisatie en hoe het privacyvraagstuk past binnen de lange termijn doelstellingen. Naast …


Blog
Gluren bij de nieuwe buren: in hoeverre kan een gemeente de privacy van haar inwoners aantasten?

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de verantwoording over persoonsgegevensbescherming binnen gemeenten een belangrijk onderwerp geworden. Maar buiten de bescherming van persoonsgegevens moet een gemeente ook rekening houden met andere privacybelangen van haar …


Blog
The Dutch public administration transparency act: how disclosure-request may affect the right to privacy of civil servants

Article 3 of the Dutch Public administration transparency act (WOB), states that one can request information regarding public administrative matters, including, but not limited to documents regarding public policy development. Seeing the fact that these documents often contain personal data of …


Jurisprudentie
Nieuwe cardreaders afvalcontainers niet meer in strijd met de AVG

De voorzieningenrechter in Arnhem heeft uitspraak gedaan in een zaak tegen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In 2017 had de AP last onder dwangsom opgelegd aan de gemeente Arnhem wegens overtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op grond van een ontbrekende passende grondslag en …


Dossier Gemeenten
Baseline Informatiebeveiliging Overheid

Het jaar 2019 is een overgangsjaar waarin gemeenten zich kunnen voorbereiden op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De baseline is een set aan maatregelen die een basisniveau van informatiebeveiliging moeten realiseren. De Informatiebeveiligingsdienst voor Gemeenten (IBD) heeft de BIO …


Blog
Voorlichtingscampagne van de Autoriteit Persoonsgegevens: ‘Wat betekent de privacywet voor jou(w bedrijf)?’

Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben organisaties meer verplichtingen gekregen bij het verwerken van persoonsgegevens, vooral ten aanzien van de verantwoording: toon aan dat de organisatie voldoet aan de vereisten van de privacywet. Toch is er nog veel onduidelijkheid over …


Referentie
Privacy Control Center in de praktijk: een prettige samenwerking!

Voor de continue ontwikkeling van Privacy Control Center (PCC), is een goede samenwerking met onze partners belangrijk. Door kennis te delen, blijven we van elkaar leren en kunnen we de tool naar een hoger niveau tillen. Leonard van der Leenden is oprichter en jurist bij De Functionaris. De …


Blog
ISO 27701: the first international standards for privacy information management

The International Organization for Standardization (ISO) has published the first international standards for the privacy information management. It is the lastest addition to the ISO 27000 series of information security standards. The announcement  states that ISO 27701 specifies requirements …


Jurisprudentie
Uitspraak in de zaak Dexia: de omvang van het inzagerecht

The Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden wees in hoger beroep een privacyzaak af; een betrokkene heeft geen geldige reden voor een inzageverzoek nodig en bij de uitleg van een inzageverzoek dient een ruime interpretatie van het begrip persoonsgegeven gehanteerd te worden. Een persoonsgegeven is álle …


Jurisprudentie
Gezamenlijk verantwoordelijk met Facebook, moet u dat wel willen?

Afgelopen week heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) een prejudiciële beslissing genomen die belangrijk is voor beheerders van een website. De beslissing is genomen op verzoek van het het Oberlandesgericht Düsseldorf (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Noordrijn-West…


More information

If you want more information about any of the topics in the blog or about the GDPR in general, please contact one of our privacy professionals.

Try Privacy Control Center for free

Start your trial subscription and discover the possibilities.