Blog

Verhalen uit de AVG praktijk
Referentie
Privacy Control Center in de praktijk: een prettige samenwerking!

Voor de continue ontwikkeling van Privacy Control Center ("PCC"), is een goede samenwerking met onze partners belangrijk. Door kennis te delen, blijven we van elkaar leren en kunnen we de tool naar een hoger niveau tillen. Leonard van der Leeden is oprichter en jurist bij De Functionaris . …


Blog
ISO 27701: de eerste internationale standaarden voor het beheer van privacygegevens

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) heeft de eerste internationale standaarden voor het beheer van privacyinformatie gepubliceerd. Het is een nieuwe toevoeging aan de ISO 27000-reeks van informatiebeveiligingsnormen. In de aankondiging is te lezen dat ISO 27701 eisen …


Jurisprudentie
Uitspraak in de zaak Dexia: de omvang van het inzagerecht

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden wees in hoger beroep een privacyzaak af; een betrokkene heeft geen geldige reden voor een inzageverzoek nodig en bij de uitleg van het inzageverzoek dient een ruime interpretatie van het begrip persoonsgegeven gehanteerd te worden. Een persoonsgegeven is álle …


Jurisprudentie
Gezamenlijk verantwoordelijk met Facebook, moet u dat wel willen?

Afgelopen week heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) een prejudiciële beslissing genomen die belangrijk is voor beheerders van een website. De beslissing is genomen op verzoek van het het Oberlandesgericht Düsseldorf (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Noordrijn-West…


Nieuwsbericht
Westfriesland kiest voor PCC!

Zes gemeentes en gemeentelijke diensten in de regio Westfriesland hebben Privacy Control Center gekozen als oplossing voor AVG-kwaliteitsbeheer. Met de inzet van PCC zetten de samenwerkende diensten in op kennisdeling en het waarborgen van de continuïteit van het privacybeleid. Nadat verschill…


Blog
Eén jaar lang AVG: Is jouw website al AVG proof?

Dat elke organisatie in Europa moet voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is ondertussen wel bekend. De AVG verving op 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) met als doel de persoonsgegevens en dus de privacy van een ieder beter te beschermen. De AVG heeft …


Whitepaper
Zie duurzaam privacy beheer als een kans!

Organisaties waren al bekend met de Wet bescherming persoonsgegevens, maar door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn strengere regels voor de verwerkingen van persoonsgegevens daarvoor in de plaats gekomen. Met als gevolg dat in 2018 privacy tijdelijk hoog de …


Blog
Vervang Excel door een AVG-tool: Wij geven vijf redenen

Volgend op de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 zijn vele kersverse Functionarissen Gegevensbescherming en Privacy Officers voortvarend van start gegaan om de Europese ondernemingen “AVG-proof” te maken. Resultaat: een imponerende verzameling …


Jurisprudentie
Privacy op de werkvloer: dwingt de AVG u tot herinrichting van het personeelsdossier?

Een personeelsdossier bevat vertrouwelijke informatie. Het is daarom de taak van de werkgever om zorgvuldig met deze informatie om te gaan. Hoe gaat u als werkgever om met een verzoek van een werknemer om een kopie van zijn volledige personeelsdossier mee naar huis te nemen? Op 25 juli jl. heeft de …


Meer informatie

Wilt u meer informatie over een van de onderwerpen in het blog of over de AVG in het algemeen, neem dan contact met een van onze privacy professionals.

Probeer Privacy Control Center gratis

Start uw proefabonnement en bekijk zelf de mogelijkheden.