Blog

Verhalen uit de AVG praktijk
Jurisprudentie
Gezamenlijk verantwoordelijk met Facebook, moet u dat wel willen?

Afgelopen week heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) een prejudiciële beslissing genomen die belangrijk is voor beheerders van een website. De beslissing is genomen op verzoek van het het Oberlandesgericht Düsseldorf (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Noordrijn-West…


Nieuwsbericht
Westfriesland kiest voor PCC!

Zes gemeentes en gemeentelijke diensten in de regio Westfriesland hebben Privacy Control Center gekozen als oplossing voor AVG-kwaliteitsbeheer. Met de inzet van PCC zetten de samenwerkende diensten in op kennisdeling en het waarborgen van de continuïteit van het privacybeleid. Nadat verschill…


Blog
Eén jaar lang AVG: Is jouw website al AVG proof?

Dat elke organisatie in Europa moet voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is ondertussen wel bekend. De AVG verving op 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) met als doel de persoonsgegevens en dus de privacy van een ieder beter te beschermen. De AVG heeft …


Whitepaper
Zie duurzaam privacy beheer als een kans!

Organisaties waren al bekend met de Wet bescherming persoonsgegevens, maar door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn strengere regels voor de verwerkingen van persoonsgegevens daarvoor in de plaats gekomen. Met als gevolg dat in 2018 privacy tijdelijk hoog de …


Referentie
PCC in de praktijk: Harver beveelt het aan!

Bij Privacy Control Center (PCC) hechten wij een grote waarde aan onze band met de gebruikers van PCC. Wij hopen natuurlijk dat zij net zo blij zijn met PCC, als wij met hen. Vandaag spreek ik Manuel Kramer, Senior Legal Counsel en Data Protection Officer bij Harver. Sinds mei 2018 is PCC in …


Blog
Vervang Excel door een AVG-tool: Wij geven vijf redenen

Volgend op de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 zijn vele kersverse Functionarissen Gegevensbescherming en Privacy Officers voortvarend van start gegaan om de Europese ondernemingen “AVG-proof” te maken. Resultaat: een imponerende verzameling …


Jurisprudentie
Privacy op de werkvloer: dwingt de AVG u tot herinrichting van het personeelsdossier?

Een personeelsdossier bevat vertrouwelijke informatie. Het is daarom de taak van de werkgever om zorgvuldig met deze informatie om te gaan. Hoe gaat u als werkgever om met een verzoek van een werknemer om een kopie van zijn volledige personeelsdossier mee naar huis te nemen? Op 25 juli jl. heeft de …


Meer informatie

Wilt u meer informatie over een van de onderwerpen in het blog of over de AVG in het algemeen, neem dan contact met een van onze privacy professionals.

Probeer Privacy Control Center gratis

Start uw proefabonnement en bekijk zelf de mogelijkheden.