Leveren jullie FG-op-afstand / DPO-as-a-service?

Door het gebruik van Privacy Control Center kan de Functionaris Gegevenbescherming een deel van zijn taken werkelijk op afstand uitvoeren en is hij voorzien gestructureerde werkwijze waardoor het toezicht efficientie en continuiteit geborgd worden.

Hoe is Privacy Control Center beveiligd?

Wij begrijpen dat in Privacy Control Center gevoelige gegevens worden opgeslagen. De Thirdwave groep - de leverancier van Privacy Control Center - en haar leveranciers zijn dan ook over de hele keten ISO 27001 gecertificeerd.

Waar vindt opslag plaats en wordt dit versleuteld?

De opslag vindt plaats op een dedicated managed hosting platform, dat door onze hosting provider Cyso wordt beheerd en is ondergebracht bij datacenters in Nederland. Bij typisch gebruik van Privacy Control Center worden beperkt persoonsgegevens opgeslagen in de werkomgeving. Over het algemeen zijn verwerkte persoonsgegevens beperkt tot de namen en contactgegevens van contactpersonen, daarom is ervoor gekozen om gegevens in de database niet versleuteld op te slaan. Uiteraard zijn de verbindingen met de applicatie wel versleuteld (SSL-certificaten).

Hoe is de geheimhouding met betrekking tot bedrijfs- en persoonsgegevens geregeld?

Medewerkers van Privacy Control Center met toegang tot persoonsgegevens hebben een contractuele geheimhoudingsclausule. Daarnaast vraagt Privacy Control Center van iedere medewerker een verklaring omtrent gedrag (VOG).

Is er de mogelijkheid tot twee-factor authenticatie?

Twee-factor authenticatie is beschikbaar binnen Privacy Control Center.

Probeer Privacy Control Center gratis

Start uw proefabonnement en bekijk zelf de mogelijkheden.