ISO 27001, ISO 27701

ISO 27001 is dé basis norm voor informatiebeveiliging, waarvan veel sectorspecifieke normen zijn afgeleid. PCC biedt ondersteuning van behalen én behoud van certificering door de maatregelen te koppelen aan concrete taken en actiehouders. ISO 27701 biedt aanvullingen voor bescherming van persoonsgegevens.

NEN 7510

NEN 7510 Informatiebeveiliging in de zorg is een norm die speciaal is opgesteld voor de zorg- en welzijnssector en leg de nadruk op de Nederlandse zorgtaal. Het handhaven van de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit (met inbegrip van authenticiteit, toerekenbaarheid en controleerbaarheid) van informatie is hierbij overkoepelende doel.

Informatiebeveiliging en Privacy Toetsingskader MBO

De Regiogroep IBP van saMBO heeft de uitgangspunten en principes van informatiebeveiliging en privacy voor Onderwijs vertaald naar normen voor een juiste handhaving. Ze zijn uitgewerkt in concrete maatregelen, dienen dienen als handvatten zijn om informatiebeveiliging en persoonsgegevensbescherming te organiseren.

Informatiebeveiliging en Privacy Toetsingskader PO / VO

Het primair en voortgezet onderwijs gebruiken sinds oktober 2019 het toetsingskader IBP po en vo. In dit overzicht is per cluster uitgewerkt welke onderdelen van de ISO 27001 van toepassing zijn op het onderwijs en welke maatregelen daarbij passen en welke actiepunten daarbij horen. 

Probeer Privacy Control Center gratis

Start uw proefabonnement en bekijk zelf de mogelijkheden.

Extra ondersteuning nodig?

Heeft u vragen over ondersteuning van dpo/fg of bent u op zoek naar extra capaciteit?