Onze kenniswerk-oplossing is gericht op samenwerken door het efficiënt ontsluiten van de juiste informatie over wetgeving, normering en branchespecifieke processen. Het biedt de informatiebeveiliging en privacy-specialist een platform om beleid ontwikkelen, het beleid implementeren en om de kwaliteit te monitoren.

Met het implementeren van de ISO 27001 standaard voor informatiebeveiliging als één van de eerste webbureaus van Nederland, is ruime ervaring opgedaan met het op een structurele wijze administreren van processen. Toen de eerste vragen over AVG gesteld werden was het dan ook een kleine stap om een pakket voor het implementeren en beheren van zowel AVG als Informatiebeveiliging te ontwikkelen.

Thirdwave Compliance Solutions heeft een breed netwerk van Business Partners en zet Privacy Control Center zelf óók in bij de advisering van klanten, waardoor de software steeds aangevuld wordt met kennis uit de (eigen) praktijk.

Inhoudelijke ondersteuning nodig?

Heeft u vragen over inhoudelijke ondersteuning bij de organisatie van uw activiteiten rondom de verwerking en bescherming van persoonsgegevens?