DPIA module

Bij het uitvoeren van de analyse kan de gebruiker eenvoudig risico’s identificeren en vastleggen. Bij het vastleggen van de risico’s kan direct een classificatie worden gegeven, die ook zichtbaar wordt in de DPIA. Ook kan de gebruiker direct maatregelen ter mitigatie van het risico opvoeren. Zo leidt een DPIA niet alleen tot een volledige rapportage, maar ook tot een werkbaar overzicht van gekoppelde risico’s en maatregelen waarop gestuurd kan worden.

De DPIA module ondersteunt eenvoudige analyses, maar ook complexe organisaties met een sterke verdeling van taken en verantwoordelijkheden voor de processen.

Onderscheiden kan worden: de procesverantwoordelijke die de kenmerken van het proces goed kent en ook de risico’s in beeld heeft, de Functionaris Gegevensbescherming of Privacy Officer die verantwoordelijk is voor het beschermen van persoonsgegevens in de organisatie en de eindverantwoordelijke die gaat over het prioriteren van maatregelen en budget.

Bij het uitvoeren van de DPIA kunt u gebruik maken van de standaard in Privacy Control Center (PCC) of een DPIA op maat voor uw organisatie of uw branche samenstellen.

Bekijk de andere functies

Privacy Compliance Dashboard

De stand van zaken van de privacyactiviteiten in uw organisatie samengevat in een begrijpelijke visuele weergave.

Meer informatie
DPIA

De stand van zaken van de privacyactiviteiten in uw organisatie samengevat in een begrijpelijke visuele weergave.

Meer informatie
Verwerkingsregister

Een uitgebreid, maar toegankelijke register tool voor het vastleggen van verwerkingsactiviteiten, verzoeken van betrokkenen en datalekken.

Meer informatie
Audit en controle

De module voor audit en controle is ontwikkeld om uw privacybeleid voor de korte en de lange termijn te borgen.

Meer informatie
Risico's en maatregelen

Alle privacymaatregelen vertaald in een plan van aanpak en planning.

Meer informatie
Kennisbank

Alle in- en externe documenten op één plek verzameld. De kennisbank wordt geleverd met een set basisdocumenten, die u kunt aanvullen met interne kennis en verwerkersovereenkomsten.

Meer informatie
Normen en toetsingskaders

ISO 27001, NEN 71510, BC5701, Toetsingskader PO/VO, BIO en meer..

Meer informatie
Werkpakketten

Met Werkpakketten organiseert u haalbare Compliance doelen.

Meer informatie
Volledig ontzorgd

Ondersteuning bij de implementatie

Meer informatie
Privacy Smarthub

Dé catalogus voor privacy- en securityprofessionals met kennis over Organisaties, Bedrijfsmiddelen, Processen en verwerkingen

Meer informatie