Visuele weergave van het dashboard

Het Privacydashboard is als PDF te exporteren, te koppelen met DMS-oplossingen - zoals bijvoorbeeld Sharepoint - en via de API te integreren met managementsystemen van derden. Hierdoor heeft u of uw privacy officer of functionaris gegevensbescherming altijd de juiste rapportages en real-time informatie met betrekking tot uw privacybeleid.

Overzichten en widgets die in het dashboard getoond worden zijn:

 • Incidenten / datalekken / verzoeken
  Alle belangrijke afwijkingen en verzoeken zijn direct zichtbaar, inclusief informatie over de termijnen voor afhandeling.
 • Openstaande werkpakketten en taken
  Wat is de voortgang van de lopende afspraken; beheer uw eigen taken en overzie de taken van uw collega's in het overzicht.
 • Verwerkingsactiviteiten
  Hoeveel verwerkingsactiviteiten zijn er in mijn organisatie geregistreerd? Op hoeveel verwerkingen is een risicoanalyse uitgevoerd, en op welke verwerkingen is nog geen analyse gedaan?
 • DPIA / PIA / Risicoanalyse
  Hoeveel risicoanalyses worden er op dit moment uitgevoerd en hoeveel DPIA’s zijn afgerond?
 • Geïdentificeerde risico’s
  Hoeveel risico’s zijn er blootgelegd in de organisatie en wat is de classificatie van deze risico’s?
 • Compliance
  In welke mate voldoet de organisatie aan de gekozen normen en toetsingskaders?

Het dashboard bevat een visuele weergave van uw privacybeleid waarmee uw organisatie snel en simpel up-to-date inzicht heeft.

Bekijk de andere functies

Privacy Compliance Dashboard

De stand van zaken van de privacyactiviteiten in uw organisatie samengevat in een begrijpelijke visuele weergave.

Meer informatie
PIA / DPIA

De stand van zaken van de privacyactiviteiten in uw organisatie samengevat in een begrijpelijke visuele weergave.

Meer informatie
Verwerkingsregister

Een uitgebreid, maar toegankelijke register tool voor het vastleggen van verwerkingsactiviteiten, verzoeken van betrokkenen en datalekken.

Meer informatie
Risico's en maatregelen

Alle privacymaatregelen vertaald in een plan van aanpak en planning.

Meer informatie
Audit en controle

De module voor audit en controle is ontwikkeld om uw privacybeleid voor de korte en de lange termijn te borgen.

Meer informatie
Kennisbank

Alle in- en externe documenten op één plek verzameld. De kennisbank wordt geleverd met een set basisdocumenten, die u kunt aanvullen met interne kennis en verwerkersovereenkomsten.

Meer informatie
Normen en toetsingskaders

ISO 27001, NEN 71510, BC5701, Toetsingskader PO/VO, BIO en meer..

Meer informatie
Werkpakketten

Met Werkpakketten organiseert u haalbare Compliance doelen.

Meer informatie