Beleid in uitvoering

In de PCC werkomgeving wordt het privacybeleidskader vertaald naar concrete taken. De Privacy Officer is een belangrijke bron van kennis bij het formuleren en uitwerken van de taken omdat hij/zij zowel de wettelijke eisen als de (mogelijkheden binnen de) organisatie kent. De Privacy Officer is dan ook leidend bij het maken van afspraken op de werkvloer en het begeleiden van proceseigenaren bij het uitvoeren van de taken.

Binnen PCC wordt veel aandacht besteedt aan het aanbieden van de juiste kennis aan operationele medewerkers, zodat de Privacy Officer geholpen wordt om het bewust omgaan met persoonsgegevens op een prettige manier te verhogen. Via het dashboard en de interne communicatie tools wordt het monitoren van voortgang vereenvoudigd.

Tools voor beheer

Het beheer van persoonsgegevensbescherming wordt in PCC aanzienlijk vereenvoudigd door de ruime set aan ondersteunende tools. Het verwerkingsregister is gebruikersvriendelijk en toegankelijk opgezet, zodat het voor de Privacy Officer makkelijk is om de proceseigenaren te betrekken bij hun verantwoordelijkheden. Voor het uitvoeren van analyses heeft de Privacy Officer de keuze uit verschillende dreigingskaders (MAPGOOD) en templates voor DPIA, maar u kunt ook uw eigen modellen gemakkelijk toevoegen. Tot slot is er een module voor het inrichten van werkplannen en het toekennen van taken per afdeling of organisatie onderdeel.

De inzet van tools wordt steeds afgestemd op het volwassenheidsniveau en de (groeiende) behoefte van de organisatie. Dat betekent dat een organisatie eenvoudig kan beginnen en binnen enkele uren zichtbaar resultaat kan behalen. Door de onderlinge relaties tussen de tools versterken ze elkaar en wordt de samenwerking tussen u als specialist en uw contactpersonen in de lijn direct vereenvoudigd. PCC beschikt daarnaast over een groot aantal templates met registers, basisdocumenten en voorbeelden. 

Probeer Privacy Control Center gratis

Start uw proefabonnement en bekijk zelf de mogelijkheden.