Risico’s

Bij het registreren van een risico benoemt en typeert u het risico naar domein, zodat u deze gemakkelijk kan bundelen ter mitigatie, bijvoorbeeld beleidsmatig of ICT. U geeft de hoogte van het risico aan, zodat in de overzichten duidelijk zichtbaar is welke risico’s prioriteit vragen. Tot slot legt u de verantwoordelijke en de procesmatige eigenaar vast, zodat u kan sturen met een duidelijke taakverdeling. Het bijhouden van de status maakt de vastlegging compleet.

De risico’s worden gepresenteerd in een overzicht, waarin de kenmerken van de registratie verkort en gegroepeerd worden weergeven. Ook wordt een koppeling naar de oorspronkelijke bron (verwerking of DPIA) aangeboden, zodat u snel de context van het risico kan leren kennen. De overzichten zijn te exporteren naar Excel als aanvulling op in- en externe communicatie. Bij het vastleggen van risico’s kunnen direct maatregelen worden toegekend. Het risico-overzicht is gekoppeld aan het managementdashboard.

De risico’s worden gepresenteerd in een overzicht, waarin de kenmerken van de registratie verkort en gegroepeerd worden weergeven.

Maatregelen

De maatregelenmodule biedt de proceseigenaar en de interne toezichthouder, Functionaris Gegevensbescherming of Privacy Officer, een duidelijk handvat om de bescherming van persoonsgegevens in de organisatie te waarborgen. Los of gekoppeld aan een risico wordt van een maatregel of verbeterpunt de beschrijving en de typering vastgelegd. Daarnaast wordt er een eigenaar en deadline benoemd. Het sluitstuk van de beschrijving is een inschatting van de benodigde resources voor het doorvoeren van de maatregel. Zo kan het management een geïnformeerde beslissing nemen over het prioriteren van de risico’s en de impact van de benodigde maatregelen. De maatregelenmodule is gekoppeld aan het management dashboard en de audit-module.

De beschrijving en typering van een maatregel of verbeterpunt kunnen los of gekoppeld aan een risico worden vastgelegd.

Bekijk de andere functies

Privacy Compliance Dashboard

De stand van zaken van de privacyactiviteiten in uw organisatie samengevat in een begrijpelijke visuele weergave.

Meer informatie
PIA / DPIA

De stand van zaken van de privacyactiviteiten in uw organisatie samengevat in een begrijpelijke visuele weergave.

Meer informatie
Verwerkingsregister

Een uitgebreid, maar toegankelijke register tool voor het vastleggen van verwerkingsactiviteiten, verzoeken van betrokkenen en datalekken.

Meer informatie
Risico's en maatregelen

Alle privacymaatregelen vertaald in een plan van aanpak en planning.

Meer informatie
Audit en controle

De module voor audit en controle is ontwikkeld om uw privacybeleid voor de korte en de lange termijn te borgen.

Meer informatie
Kennisbank

Alle in- en externe documenten op één plek verzameld. De kennisbank wordt geleverd met een set basisdocumenten, die u kunt aanvullen met interne kennis en verwerkersovereenkomsten.

Meer informatie
Normen en toetsingskaders

ISO 27001, NEN 71510, BC5701, Toetsingskader PO/VO, BIO en meer..

Meer informatie
Werkpakketten

Met Werkpakketten organiseert u haalbare Compliance doelen.

Meer informatie