Bedrijfsdoelstellingen leidend

Het implementeren van een norm, of het volgen van een sectoraal toetsingskader, start met het analyseren van de bedrijfsdoelstellingen en een toetsing van uw bestaande situatie . Uiteraard is de aanpak van uw organisatie is al gericht op het succesvol maken van uw primaire proces en daarom heeft u op veel gebieden al de juiste kennis in huis en/of de passende maatregelen genomen om informatie te beveiligen en persoonsgegevens te beschermen. Een en ander in lijn met de cultuur en de kwaliteit, die het management voor ogen heeft. 

De volgende stap om uw compliance structureel in te richten.

Afspraken afgestemd op de doelstellingen.

Haalbare afspraken met de lijn

Om uw compliance in de praktijk te regelen dient u - de vrij algemeen geformuleerde - wetgeving en maatregelen te vertalen naar concrete taken, die begrepen worden door uw collega's. Het is cruciaal dat de activiteiten, die u gezamenlijk afspreekt, gedragen worden door het management en de lijnorganisatie. Belangrijke succesfactor daarbij is om medewerkers te informeren en te betrekken bij het onder woorden brengen van de risico's en de operationele actiepunten die passen bij de maatregelen. De online werkomgeving helpt u om de benodige kennis toegankelijk te maken en overzicht te geven van het pad naar Compliance of certificering. 

Via PCC volgt u realtime de stand van zaken in uw organisatie.

Live monitoring van Compliance

Bekijk de andere functies

Privacy Compliance Dashboard

De stand van zaken van de privacyactiviteiten in uw organisatie samengevat in een begrijpelijke visuele weergave.

Meer informatie
PIA / DPIA

De stand van zaken van de privacyactiviteiten in uw organisatie samengevat in een begrijpelijke visuele weergave.

Meer informatie
Verwerkingsregister

Een uitgebreid, maar toegankelijke register tool voor het vastleggen van verwerkingsactiviteiten, verzoeken van betrokkenen en datalekken.

Meer informatie
Risico's en maatregelen

Alle privacymaatregelen vertaald in een plan van aanpak en planning.

Meer informatie
Audit en controle

De module voor audit en controle is ontwikkeld om uw privacybeleid voor de korte en de lange termijn te borgen.

Meer informatie
Kennisbank

Alle in- en externe documenten op één plek verzameld. De kennisbank wordt geleverd met een set basisdocumenten, die u kunt aanvullen met interne kennis en verwerkersovereenkomsten.

Meer informatie
Normen en toetsingskaders

ISO 27001, NEN 71510, BC5701, Toetsingskader PO/VO, BIO en meer..

Meer informatie
Werkpakketten

Met Werkpakketten organiseert u haalbare Compliance doelen.

Meer informatie