Alle administratie in één systeem

Met praktijkgerichte modules ondersteunt Privacy Control Center u bij alle aspecten van het werken met en beschermen van persoonsgegevens. In duidelijke rapportages en overzichten is de verdeling van taken en verantwoordelijkheden in uw organisatie direct helder, zodat u gericht kan sturen op elk niveau.

Privacydashboard

De stand van zaken van de privacyactiviteiten in uw organisatie samengevat in een begrijpelijke visuele weergave.

Meer informatie
PIA / DPIA

De stand van zaken van de privacyactiviteiten in uw organisatie samengevat in een begrijpelijke visuele weergave.

Meer informatie
Verwerkingsregister

Een uitgebreid, maar toegankelijk register voor het vastleggen van verwerkingsactiviteiten, verzoeken van betrokkenen en datalekken.

Meer informatie
Risico's en maatregelen

Alle privacymaatregelen vertaald in een plan van aanpak en planning.

Meer informatie
Audit en controle

De module voor audit en controle is ontwikkeld om uw privacybeleid voor de korte en de lange termijn te borgen.

Meer informatie
Kennisbank

Alle in- en externe documenten op één plek verzameld. De kennisbank wordt geleverd met een set basisdocumenten, die u kunt aanvullen met interne kennis en verwerkersovereenkomsten.

Meer informatie
Normen en toetsingskaders

Toezicht en certificering (externe) normen en toetsingskaders.

Meer informatie
Werkpakketten

Met Werkpakketten organiseert u haalbare Compliance doelen.

Meer informatie

Eigenschappen Privacy Control Center

Privacy Control Center is ontwikkeld als blijvende oplossing voor het werken met persoonsgegevens door het structureel administreren en toetsen van uw verwerkingsactiviteiten. Hiermee verhoogt u de kwaliteit van uw processen en verlaagt u het risico op gevoelige fouten.

Beleid en organisatie

De AVG stelt specifieke nieuwe eisen aan de wijze waarop bedrijven met persoonsgegevens omgaan; zo is iedere organisatie verplicht een beleid over het omgaan met privacygevoelige gegevens op te stellen. Als u structureel persoonsgegevens verwerkt is het verplicht om deze processen vast te leggen en mogelijk ook een risicoanalyse uit te voeren. Het Privacy Control Center begeleidt u en uw medewerkers bij dit proces.

Passende workflows

Privacy Control Center geeft uw medewerkers, de toezichthouder en het management krachtige gereedschappen voor de realisatie van uw beleid, administratie van uw verwerkingsactiviteiten en het uitvoeren van risicoanalyses en DPIA's, tot en met het uitbannen van risico's en het controleren van de maatregelen.

Beter beschermd

Met de nieuwe wet AVG wordt onze privacy beter beschermd. Dat is goed nieuws voor uzelf en ook voor uw organisatie. Door te kiezen voor een positieve omgang met persoonsgegevens biedt u uw klanten de kwaliteit die ze van u verwachten. Privacy Control Center helpt uw organisatie bij de (door)ontwikkeling, de inbedding en het onderhoud van een betrouwbaar privacybeleid.

Privacy Control Center is verkrijgbaar in verschillende op uw organisatie afgestemde pakketten. Maak gebruik van de gratis proefperiode met alle modules om de juiste keuze voor uw organisatie te maken.

Algemeen
Standard Professional Enterprise
Algemeen
Centrale hub voor privacy compliance governance
Standard
Professional
Enterprise
Afgestemd op AVG regelgeving
Standard
Professional
Enterprise
Tooltips
Standard
Professional
Enterprise
API integratie
Standard
Professional
Enterprise
Gebruikers & Workflow

Standard

Professional

Enterprise

Gebruikers & Workflow
Aantal gebruikers
Standard
1
Professional
10
Enterprise
100
Aantal organisaties
Standard
1
Professional
1
Enterprise
10
Workflow voor DPIA met beoordeling & alerts
Standard
Professional
Enterprise
Twee-trapsauthenticatie
Standard
Professional
Enterprise
Dashboard & Reporting Dashboard & Reporting

Standard

Professional

Enterprise

Dashboard & Reporting
Privacy Insights Dashboard
Standard
Professional
Enterprise
Management rapportages
Standard
Professional
Enterprise
Geavanceerde management rapportages
Standard
Professional
Enterprise
Toegangsmatrix
Standard
Professional
Enterprise
Activiteitenlogs
Standard
Professional
Basis
Enterprise
Uitgebreid
Registraties

Standard

Professional

Enterprise

Registraties
Register verwerkingsactiviteiten
Standard
Professional
Enterprise
Register inzageverzoeken
Standard
Professional
Enterprise
Ketenpartners & systemen
Standard
Professional
Enterprise
Register beveiligingsincidenten
Standard
Professional
Enterprise
Register datalekken
Standard
Professional
Enterprise
Geautomatiseerde verificatie ketenpartners
Standard
Professional
Enterprise
Risicoanalyse & Governance

Standard

Professional

Enterprise

Risicoanalyse & Governance
GAP-analyse privacybeleid
Standard
Professional
Enterprise
Data Protection Impact Assessments (DPIA)
Standard
Professional
Enterprise
Risico's & Maatregelen
Standard
Professional
Enterprise
Audit & Controle
Standard
Professional
Enterprise
Standaard DPIA's - NOREA en Rijksoverheid
Standard
Professional
Enterprise
Maatwerk DPIA vragenlijsten
Standard
Professional
Enterprise
Tools

Standard

Professional

Enterprise

Tools
Protocol Datalekken
Standard
Professional
Enterprise
Compliance checklists
Standard
Professional
Enterprise
Privacy Awareness Questionnaire
Standard
Professional
Enterprise
Protocollen rechten betrokkenen
Standard
Professional
Enterprise
Documentbeheer

Standard

Professional

Enterprise

Documentbeheer
Verwerkersovereenkomsten
Standard
Professional
Enterprise
AVG presentatie templates
Standard
Professional
Enterprise
Privacybeleid
Standard
Professional
Enterprise
Privacy Statement
Standard
Professional
Enterprise
Support Support

Standard

Professional

Enterprise

Support
Online support
Standard
Professional
Enterprise
Telefonische support
Standard
Professional
Enterprise
Support op locatie
Standard
Professional
Enterprise
Juridische helpdesk
Standard
Professional
Enterprise
Prijs op aanvraag
Training

Standard

Professional

Enterprise

Training
Online training
Standard
€149,- per gebruiker
Professional
€99,- per gebruiker
Enterprise
€49,- per gebruiker
Klassikale training
Standard
€495
Professional
€495
Enterprise
€495
In-Company training
Standard
Prijs op aanvraag
Professional
€745
Enterprise
€745

Vanaf 69,- per maand of samenstelling op maat.
Nu eerste maand gratis!
Dus meld je snel aan voor een proefabonnement of neem contact met ons op.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming - de AVG - vergroot de bevoegdheden en slagkracht van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De Autoriteit Persoonsgegevens is belast met de handhaving van en het toezicht op de GDPR in Nederland. Dit is onder meer merkbaar in de strengere eisen omtrent het registreren en melden van beveiligingsincidenten en datalekken. Het is dus zaak om goed op de privacywetgeving te anticiperen en ervoor te zorgen dat jouw organisatie AVG compliant is.

Privacy Control Center zorgt dat uw organisatie een passend antwoord heeft op alle mogelijke privacyvraagstukken.