Alle activiteiten in één systeem

Met praktijkgerichte modules ondersteunt Privacy Control Center u bij alle aspecten van het werken met en beschermen van persoonsgegevens. In duidelijke rapportages en overzichten is de verdeling van taken en verantwoordelijkheden in uw organisatie direct helder, zodat u gericht kan sturen op elk niveau.

Eigenschappen Privacy Control Center

Het Privacy Control Center is ontwikkeld als blijvende oplossing voor het werken met persoonsgegevens door het structureel administreren en toetsen van uw verwerkingsactiviteiten. Hiermee verhoogt u de kwaliteit van uw processen en verlaagt u het risico op gevoelige fouten.

Beleid en organisatie

De AVG stelt specifieke nieuwe eisen aan de wijze waarop bedrijven met persoonsgegevens omgaan: zo is iedere organisatie verplicht een beleid over het omgaan met privacygevoelige gegevens op te stellen. Als u structureel persoonsgegevens verwerkt is het verplicht om deze processen vast te leggen en mogelijk ook een risicoanalyse uit te voeren. Het Privacy Control Center begeleidt u en uw medewerkers bij dit proces.

Passende workflows

Privacy Control Center geeft uw medewerkers, de toezichthouder en het management krachtige gereedschappen voor de realisatie van uw beleid, administratie van uw verwerkingsactiviteiten en het uitvoeren van risicoanalyses en DPIA's, tot en met het uitbannen van risico's en het controleren van de maatregelen.

Beter beschermd

Met de nieuwe wet AVG wordt onze privacy beter beschermd. Dat is goed nieuws voor uzelf en ook voor uw organisatie. Door te kiezen voor een positieve omgang met persoonsgegevens biedt u uw klanten de kwaliteit die ze van u verwachten. Privacy Control Center helpt uw organisatie bij de (door)ontwikkeling, de inbedding en het onderhoud van een betrouwbaar privacy beleid.


Probeer Privacy Control Center gratis


Privacy Control Center is verkrijgbaar in verschillende op uw organisatie afgestemde pakketten. Maak gebruik van de gratis proefperiode met alle modules om de juiste keuze voor uw organisatie te maken.

Standard

Professional

Enterprise

Algemeen
Centrale hub voor privacy compliance governance
Afgestemd op AVG / GDPR regelgeving
Tooltips
API integratie
Gebruikers & Workflow
Aantal gebruikers 1 10 100
Aantal organisaties 1 1 10
Workflow voor DPIA met beoordeling & alerts
2-traps verificatie
Dashboard & Reporting
Privacy Insights Dashboard
Management rapportages
Geavanceerde management rapportages
Toegangsmatrix
Activiteitenlogs basis uitgebreid
Registraties
Register verwerkingsactiviteiten
Register inzageverzoeken
Ketenpartners & systemen
Register beveiligingsincidenten
Register datalekken
Geautomatiseerde verificatie ketenpartners
Risicoanalyse & Governance
GAP-analyse privacybeleid
Data Protection Impact Assessments (DPIA)
Risico's & Maatregelen
Audit & Controle
Standaard DPIA's - NOREA en Rijksoverheid
Maatwerk DPIA vragenlijsten
Tools
Protocol Datalekken
Compliance checklists
Privacy Awareness Questionnaire
Protocollen rechten betrokkenen
Documentbeheer
Verwerkersovereenkomsten
GDPR presentatie templates
Privacybeleid
Privacy Statement
Support
Online support
Telefonische support
Support op locatie
Juridische helpdesk Prijs op aanvraag
Training
Online training €149,- per gebruiker €99,- per gebruiker €49,- per gebruiker
Klassikale training €495,- €495,- €495,-
In-Company training Prijs op aanvraag €745,- €745,-
Vanaf €69,- per maand of samenstelling op maat.
Nu eerste maand gratis! Dus meld je snel aan voor een proefabonnement of neem contact met ons op.

Praktisch advies nodig?

Wilt u hulp bij de uitwerking en implementatie van uw privacybeleid? Neem dan contact op Thirdwave Privacy Compliance Solutions (PCS) voor een advies op maat door een specialiseerde adviseur.


De Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming - de AVG - vergroot de bevoegdheden en slagkracht van de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (de AP) is belast met de handhaving van en het toezicht op de GDPR in Nederland. Dit is onder meer merkbaar in de strengere eisen omtrent het registreren en melden van beveiligingsincidenten en datalekken. Het is dus zaak om goed op de privacy-wetgeving te anticiperen en ervoor te zorgen dat jouw organisatie AVG compliant is.

Privacy Control Center zorgt dat uw organisatie een passend antwoord heeft op alle mogelijke privacyvraagstukken.


Privacy Control Center watermark

Nu gratis proberen

Vul uw e-mailadres in om uw proefabonnement te activeren.

Volg het gratis webinar: PCC ipv Excel

Twee keer per week organiseert Privacy Control Center een gratis webinar. Het webinar duurt ongeveer 40 minuten en is gericht op het inrichten van AVG-beheer in de praktijk.

In dit webinar leert u:

 • Hoe positioneer ik AVG-management binnen de organisatie?
 • Hoe richt ik mijn registers in en onderhoud ik ze?
 • Hoe werk ik risicogestuurd volgens de PDCA methode?
 • Hoe bepaal ik de agenda voor efficiënt toezicht?
 • Welke rapportages kan ik genereren?

Het webinar is geschikt voor:

 • Functionaris Gegevensbescherming (FG/DPO)
 • Privacy Officers en Privacy Coördinatoren
 • Leden van een AVG-taskforce
 • AVG-adviseurs
 • ICT-managers

Informatie

Het webinar wordt gegeven op

 • maandagavond (20:30 uur)
 • donderdagmiddag (13:00)

De persoonsgegevens die u met deze aanmelding verstrekt, worden alleen gebruikt ten behoeve van het gratis webinar. Na het volgen van het webinar worden de gegevens van uw aanmelding binnen twee weken verwijderd.

Aanmelden