Blog

Verhalen uit de AVG praktijk
Privacy Shield, Schrems-II, Juridische achtergrond
Privacy Shield ongeldig door Schrems-II:
kan ik clouddiensten nog gebruiken?

In Schrems-II heeft Het Europese Hof  Privacy Shield verdrag ongeldig verklaard, omdat  het de privacy van EU-burgers te weinig beschermd. Wij krijgen vragen van FG's en Privacy Officers - en hun opdrachtgevers of klanten - omdat veel organisaties persoonsgegevens op basis van Privacy Shield doorge…


Schrems-II, Juridische achtergrond, Privacy Shield, buiten EER
Wat betekent Schrems-II voor doorgifte van persoonsgegevens
naar verwerkers in de VS?

Het Privacy Shield-verdrag is voor veel organisaties de grondslag voor doorgifte van persoonsgegevens aan partijen in de VS, bijvoorbeeld voor het gebruik van clouddiensten als Office 365, OneDrive, G suite en Mailchimp. Een lijst van de partijen die zich hebben aangesloten bij het Privacy Shield …


Schrems-II, Juridische achtergrond, Privacy Shield, buiten EER
De doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU:
Hoe bescherm ik de privacy?

Bij doorgifte van gegevens naar een organisatie buiten de EU / EER gelden aanvullende voorwaarden. De doorgifte (“exporteren”) van persoonsgegevens naar een land buiten de EER is alleen toegestaan als het beschermingsniveau bij de partij in het betreffende land minstens even hoog is als het niveau …


Praktijkverhalen
Sterker in je rol beleef je meer lol

Als functionaris gegevensbescherming bekleed je een ondankbare positie in je organisatie. Collega’s ervaren gegevensbescherming als lastig en belemmerend, terwijl bestuurders het beschouwen als een eenmalig ‘moetje’ en liever investeren in de groei van de onderneming. Aan jou de schone taak om het …


Blog
De Powerful Privacy Professional: is AVG-kennis voldoende?

Als Privacy Professional is het belangrijk om op de hoogte te zijn van alle rechten en plichten die voortvloeien uit de AVG. Maar een goede Privacy Professional heeft veel meer op orde dan alleen zijn kennis van de relevante wetgeving. In de praktijk is gebleken dat de huidige privacywetgeving …


Partnerships, Compliance tools
DataMask en Thirdwave PCS sluiten partnership

In de afgelopen week hebben DataMask, de gebruiksvriendelijke en veilige oplossing voor het efficiënt  anonimiseren van documenten  en PCC/Thirdwave PCS overeenstemming bereikt over een strategische samenwerking. Binnen deze samenwerking is Thirdwave onder meer gerechtigd om namens …


Jurisprudentie
Kan lichaamsmateriaal, afgestaan ten behoeve van medisch onderzoek postuum worden gebruikt voor een vaderschapstest?

Over deze vraag heeft de rechtbank Rotterdam op 12 december 2019 ( ECLI:NL:RBROT:2019:9757 ) zich gebogen in een kortgedingprocedure. In het geding was onder andere de vraag of het Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam (EUMCR) lichaamsmateriaal van een overleden persoon mocht afstaan ten …


Blog
Happy New Year: Privacy Control Center gaat met vertrouwen het nieuwe jaar in!

Het PCC-team ziet 2019 als een jaar waarin veel organisaties grote stappen hebben gezet richting een AVG-compliant privacybeleid. En met behulp van PCC zijn ze bewuster geworden van wat er speelt binnen de organisatie en hoe het privacyvraagstuk past binnen de lange termijn doelstellingen. Naast …


Blog
Gluren bij de nieuwe buren: in hoeverre kan een gemeente de privacy van haar inwoners aantasten?

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de verantwoording over persoonsgegevensbescherming binnen gemeenten een belangrijk onderwerp geworden. Maar buiten de bescherming van persoonsgegevens moet een gemeente ook rekening houden met andere privacybelangen van haar …


Blog
Openbaarheid van bestuur binnen gemeenten: welke gevolgen heeft dit voor het recht op privacy van uw medewerkers?

Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan iedereen een gemeente verzoeken om informatie in te zien over een bestuurlijke aangelegenheid. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan documenten omtrent besluitvorming. Vaak bevatten deze documenten namen en …


Meer informatie

Wilt u meer informatie over een van de onderwerpen in het blog of over de AVG in het algemeen, neem dan contact met een van onze privacy professionals.

Probeer Privacy Control Center gratis

Start uw proefabonnement en bekijk zelf de mogelijkheden.